Skansens Julmarknad
Den 10-11 december 10.00 till 16.00
Den 17-18 december 10.00 till 16.00

Övriga försäljningsplatser
Den 14-22 december 10.00 till 20.00
Den 23 december 10.00 till 16.00