Skansens Julmarknad
Den 15-16 december 10.00 till 16.00

Övriga försäljningsplatser
Den 13-22 december 10.00 till 20.00
Den 23 december 10.00 till 13.00